Hvordan du sikrer TV- og datautstyr mot tordenvær

Juli er en måned med mye tordenvær og lyn. Det kan gå hardt ut over TV-utstyr, modem og rutere, hvis du ikke passer på.

 Hvordan du sikrer TV- og datautstyr mot tordenvær

30 prosent av oss har opplevd å få elektronisk utstyr ødelagt av lynet, som du enkelt kan unngå om du passer litt på selv.

Ifølge tall fra Finans Norge ble det i 2015 meldt inn 7.137 lynskader i Norge, og det er datamodem og rutere det går verst utover under et tordenvær.

– Nå er sommeren her for fullt og på denne tiden intensiveres periodene med tordenvær. Om vinteren har vi som regel ikke torden, men det hender at det tordner i den mørke årstiden også, sier Vegard Svanberg i Monsternett.

Uansett tid på året råder han deg til å gjøre noen små grep, når du hører det ruller av torden i det fjerne, og aller helst før ruskeværet er helt innpå husveggen.

Det beste rådet mot skader er å ta ut ledninger fra støpselet, men rådet har noen begrensninger.

– Å ta ut kontakten av veggen er ikke nok

Ofte kommer tordenværet, når du ikke er hjemme, og da får du ikke anledning til å ta ut kontakten av veggen.

For enkelte kan det også være slik, at deler av boligalaramen er koblet til modem og ruteren. Signalene forsvinner idet kontakten tas ut.

– Det aller viktigste er å trekke ut kontaktene av veggen på TV- og datautstyr, men husk også å ta antenneledningen ut av TV-en.

– Bredbåndet fra Monsternett ikke benytter telefonlinjer, er det koblet til strøm og allikevel sårbart for overspenninger i strømnettet, sier Vegard.

«Lynvern» er en god løsning, men en undersøkelse utført for forsikringsselskapet If for et par år siden viste at en av tre boligeiere ikke vet om de har installert slikt vern.

– Det er en del som benytter lynvern og tror de er trygge, men det er enkelte ting man må passe på, sier Vegard, og han fortsetter:

– Det er omtrent bare Norge og Albania, som har den type strømnett vi har. Mange overspenningsvern, spesielt de jeg vil kalle «billigutgaver», fungerer derfor ikke godt nok i Norge. Disse er godkjent for bruk her i landet, men det går kun på personsikkerhet og det er ingen garanti for at de gjør det de sier de skal gjøre, sier han.

Dobbelt sett vern

Et lynnedslag kan gi skader på boligens elektrisitetsanlegg uten at skaden blir avdekket rett etterpå, og det oppstår senskade. Et svekket strømledningsnett kan senere forårsake brann.

Installerer du overspenningsvern i sikringsskapet, vil det som regel eliminere lynskaden, eller redusere omfanget av den.

Vegard forteller at overspenningsvernene til TV- og datautstyret er såkalte «finvern», og de kan fungere alene – men fungerer best, dersom det allerede er grovvern montert i sikringsskapet.

– Å installere dette er ikke veldig kostbart. En elektriker bruker en times tid på dette, og sett i forhold til det å måtte anskaffe seg nytt datautstr til flere tusen kroner eller kanskje en ny TV, er elektrikerens besøk vel verdt pengene. Men selv om du har grovvern i sikringsskapet og finvern på det elektroniske utstyret kan du allikevel aldri være helt trygg. Du må ikke stole på disse alene, sier han.

Små overspenninger kan gi store skader

I løpet av juli slår lynet ned 45 000 ganger i Norge i gjennomsnitt.

Skadeeksperter hos forsikringsselskapet If slår fast at du kan slå en sirkel fra lynnedslaget med radius på cirka én kilometer. Innenfor dette området kan lynnedslaget skape overspenninger og skade utstyr. Overspenninger går enda lenger dersom de kommer via strøm- eller telenettet.

Når lynet slår ned, dannes det et stort magnetfelt rundt lynstrømmen. Magnetfeltet leder spenninger til forsyningsnett og telenett, som så fører overspenningsstrømmen videre inn til elektrisk utstyr.

– Selv relativt små overspenninger kan forårsake kostbare skader. Det er derfor viktig at du tar alle forholdsregler med ved tordenvær, sier Vegard.

Det er når utladningene går til bakken at de største problemene oppstår.

– Særlig er de som bor spredt utsatt fordi det er færre veier for lynet å komme seg til jord. Overspenningen vil følge luftspenn og andre veier. Et lynnedslag på en kraftledning kan følge denne langt og helt fram til transformatorstasjonen, for så å slå ut denne. Overspenningen kan følge videre ut på strømnettet og helt inn i boligen din.

Tips til sikring mot lyn og torden

1. Ta ut stikkontaktene til alle PC-er, TV, modem og annet teleutstyr, og ta også ut antenneledninger til parabol og eventuelt til koblinger til kabelanlegg.

2. Montér overspenningsvern (finvern og grovvern). Du får tak i FG-godkjente overspenningsvern i de fleste butikker der TV- og data-utstyr selges. Overspenningsvernet må være tilpasset det norske elektrisitets- og telenettet, og det er viktig at det installeres riktig.

I sikringsskapet er det kun autoriserte som kan montere. Såkalte mellomvern og finvern kan du selv sette direkte inn i stikkontakten ved hvert enkelt apparat.

3. Skal du på ferie dra alltid ut støpsler og signalkabler før du drar, men vær oppmerksom på at du ikke kobler fra boligalarmen. Spør gjerne din boligalarmleverandør om råd eller ditt forsikringsselskap.

4. Skal du reise bort en periode, snakk med naboene og be dem følge litt med. Legg igjen ditt telefonnummer, så du kan nås.