Hardware og software.

Herunder faller bytte av deler, med forbehold at de kan skaffes, og oppdatering til nye programversjoner.