Skademelding.

Våre serviceteknikkere kan hjelpe deg om uhellet er ute. De fleste elektroniske apparatene kan besiktiges og vurderes.

Vi kan også hjelpe til med kostnadsoverslag og nødvendige papirer i forbindelse med forsikringsoppgjør etter lynnedslag eller andre skader.